Ekologia

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Ocena użytkowników:  / 0

Właściciel warsztatu chcący wybudować lub rozbudować warsztat samochodowy, lakiernię, stacje demontażu pojazdów może dostać postanowienie od wójta, burmistrz czy prezydenta do sporządzenia i przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Ocena użytkowników:  / 0

Zgodnie z

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152 poz. 897)

z dniem 1 stycznia 2012r. gmina ma obowiązek objąć wszystkich mieszkańców gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Odśnieżanie chodników

Ocena użytkowników:  / 0

 

W okresie zimy (oczywiście jak spadnie śnieg) na właścicielu posesji spoczywa obowiązek odśnieżenia nie tylko śniegu z własnej posesji ale i z chodników przyległych do warsztatu.

Czytaj więcej...

Etapy wycofywania lamp żarowych z obiegu

Ocena użytkowników:  / 2

Oświetlenie warsztatu i części biurowej jest wymogiem, dlatego właściciel warsztatu musi zaopatrzyć się w określone źródła światła.

Właściciel powinien mieć rozeznanie, jakie źródła światła są na rynku oświetlenia i jakie niestety już od kilku lat znikają.

Czytaj więcej...

Adres do korenspondecji